Luật sư tư vấn về chủ đề "đòi lại tiền đã cho"

đòi lại tiền đã cho | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đòi lại tiền đã cho.

Làm thế nào để đòi lại tiền đã cho mượn hơn 1 năm ?

Làm thế nào để đòi lại tiền đã cho mượn hơn 1 năm ?
Thưa Luật sư, em có một vấn đề mong được luật sư tư vấn: Em làm nghề buôn bán. Hơn 1 năm trước em có 1 đối tác ở Bạc Liêu. Do người này nói gia đình khó khăn tuy có khách hàng nhưng không có tiền để chuyển lấy hàng trước mà xin em chuyển hàng về trước khi nào giao cho khách hàng xong thì trả lại tiền cho em.