Luật sư tư vấn về chủ đề "Doi No Khi Khong Co Giay Vay"

Doi No Khi Khong Co Giay Vay | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Doi No Khi Khong Co Giay Vay.

Đòi lại khoản vay khi người vay đã mất ?

Đòi lại khoản <strong>vay</strong> <strong>khi</strong> người <strong>vay</strong> đã mất ?
Thưa luật sư, tôi muốn hỏi: Hiện tại gia đình tôi đang gặp vấn đề như sau: Ba tôi vừa qua đời, trước lúc ba tôi qua đời thì ông có mượn của ông A 200.000.000 VND. Trước đó mẹ tôi có cảnh báo với ông A là nếu cho ba tôi mượn thì sau này có vấn đề gì thì gia đình tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Ông A đe dọa và đòi tiền gia đình tôi.