Luật sư tư vấn về chủ đề "đòi quyền sử dụng đất"

đòi quyền sử dụng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đòi quyền sử dụng đất.

Có được khởi kiện đòi quyền sử dụng đất khi ở xa ?

Có được khởi kiện đòi quyền sử dụng đất khi ở xa ?
Xin chào Luật sư. Cho em xin hỏi một số vấn đề về đất đai của gia đình em như sau. Gia đình em có 6 anh chị em. Bố em được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu vào năm 1996. Bố em mất năm 1999, đến tháng 4/2011 mẹ em làm thủ tục trao tặng quyền sử dụng đất cho em với diện tích là 550m2 trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và 5 người con trong gia đình, vắng mặt một chị vì ở xa không về được.

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ

Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10-11-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Thành phố Hồ Chí ...