Luat Minh Khue

đối tác quốc tế

đối tác quốc tế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đối tác quốc tế

Hợp tác dịch văn học Việt Nam với 10 đối tác quốc tế

Hợp tác dịch văn học Việt Nam với 10 đối tác quốc tế
Ngày 8/1, văn bản hợp tác dịch văn học Việt Nam giai đoạn 2010-2015 giữa Hội Nhà văn Việt Nam với các nhà xuất bản, dịch giả 10 nước trên thế giới đã được ký kết trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế giới thiệu Văn học Việt vừa diễn ra tại Hà Nội vừa qua.