Luat Minh Khue

đổi tên họ

đổi tên họ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đổi tên họ

Đổi tên do trùng với bà nội của chồng ?

Đổi tên do trùng với bà nội của chồng ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: "Sau khi kết hôn, tôi mới biết tên tôi trùng với tên bà nội của chồng. Xin cho biết tôi muốn thay đổi tên thì có được không? Pháp luật quy định như thế nào về việc này?" (Nguyễn Hằng, Tuyên Quang)