Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đối tượng được phụ cấp lâu năm"

đối tượng được phụ cấp lâu năm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đối tượng được phụ cấp lâu năm.

Hỏi về phụ cấp công tác lâu năm theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ?

Hỏi về phụ cấp công tác lâu năm theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ?
Xin chào Luật Minh Khuê tôi, Tôi có câu hỏi mong được tư vấn: đó là về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Mẹ tôi là Y sĩ công tại Trạm Y tế xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 1989 đến năm tháng 8/2007.