Luat Minh Khue

đối tượng khởi kiện

đối tượng khởi kiện - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đối tượng khởi kiện

Đối tượng khởi kiện vụ án hành chính?

Đối tượng khởi kiện vụ án hành chính?
Thưa luật sư, Em muốn hỏi: Thực trạng về đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính? Hãy nêu lên những kiến nghị về đối tượng khởi kiện trong quy định của pháp luật và thực tế xét xử vụ án hành chính!