Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đối tượng khởi kiện"

đối tượng khởi kiện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đối tượng khởi kiện.

Đối tượng khởi kiện vụ án hành chính?

Đối tượng khởi kiện vụ án hành chính?
Thưa luật sư, Em muốn hỏi: Thực trạng về đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính? Hãy nêu lên những kiến nghị về đối tượng khởi kiện trong quy định của pháp luật và thực tế xét xử vụ án hành chính!