Luat Minh Khue

đơn bổ sung

đơn bổ sung - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đơn bổ sung

Mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh

Mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh ban hành kèm theo thông tư 08/2013/TT-BCT về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp 1900 6162 để được tư vấn, hỗ trợ: