Luat Minh Khue

đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

Khái niệm, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý tại việt nam

Khái niệm, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý tại việt nam
Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương,vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Việc đăng ký chỉ dẫn địa lý sẽ làm tăng giá trị thương mại của sản phẩm trên thị trường.