Luat Minh Khue

Đơn đề nghị cấp phép xây dựng

Đơn đề nghị cấp phép xây dựng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Đơn đề nghị cấp phép xây dựng

Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13

Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13
Ngày 18 tháng 06 năm 2014, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật xây dựng. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài để bạn đọc cùng tham khảo.