Luat Minh Khue

đơn dự tuyển

đơn dự tuyển - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đơn dự tuyển

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Vui lòng liên hệ 19006162 để được tư vấn, hỗ trợ.