Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đơn kiến nghị tập thể"

đơn kiến nghị tập thể | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đơn kiến nghị tập thể.

Đơn kiến nghị tập thể quy định thế nào?

Đơn kiến nghị tập thể quy định thế nào?
Kính gửi Luật Minh Khuê! Tôi có vấn đề cần được tư vấn như sau: trường tôi có làm đơn kiến nghị tập thể (đơn chưa gửi đến cơ quan). Trong trường có người chụp lại toàn bộ lá đơn đó gửi đến trưởng phòng nên trưởng phòng đã mắng chúng tôi làm đơn tập thể như vậy là sai.