Luat Minh Khue

Đơn nặc danh

Đơn nặc danh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Đơn nặc danh

Đơn nặc danh tố cáo tham nhũng ?

Đơn nặc danh tố cáo tham nhũng ?
Theo đơn tố cáo của công dân, Công an huyện H đã tổ chức theo dõi và bắt quả tang Trần Văn X, cán bộ địa chính - xây dựng của thị trấn X đang nhận của bà L, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân XL đóng trên địa bàn xã số tiền 10 triệu đồng để không gây khó khăn cho việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà.