Luật sư tư vấn về chủ đề "đơn phương chấm dứt thuê nhà"

đơn phương chấm dứt thuê nhà | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đơn phương chấm dứt thuê nhà.

Trách nhiệm khi đơn phương hủy bỏ hợp đồng thuê nhà?

Trách nhiệm khi đơn phương hủy bỏ hợp đồng thuê nhà?
Việc đơn phương hủy bỏ/chấm dứt hợp đồng thuê nhà (để ở hoặc để làm văn phòng) sẽ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo hợp đồng thuê nhà đã được giao kết giữa bên đi thuê và bên cho thuê. Vấn đề pháp lý trên sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể: