Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ"

đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ.

Chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn ?

Chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn ?
Thưa luật sư, Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi thắc mắc như sau: Tôi xác lập mối quan hệ lao động với Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện X bằng hình thức ký hợp đồng lao động từ ngày 01/4/2004 đến nay hơn 11 năm. Công việc giao kết trong hợp đồng: "Dàn dựng múa, diễn viên, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, hỗ trợ hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhà văn hóa xã, chấp hành sự phân Công đột xuất của lãnh đạo ".