Luật sư tư vấn về chủ đề "đóng bảo hiểm bù"

đóng bảo hiểm bù | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đóng bảo hiểm bù.

Có được đóng bảo hiểm bù cho những tháng không đóng ?

Có được đóng bảo hiểm bù cho những tháng không đóng ?
Thưa luật sư, tôi muốn hỏi: vợ tôi đi làm cho một công ty, công ty đóng bảo hiểm cho được 5 tháng. Sau đó, tháng 2 và tháng 3 năm 2015 do vợ tôi bị ốm nên xin nghỉ không lương. Giờ vợ tôi đã đi làm nhưng 2 tháng vợ tôi nghỉ nên công ty không đóng bảo hiểm cho vợ tôi 2 tháng đấy. Bây giờ, tôi muốn đóng bảo hiểm 100% cho 2 tháng đó thì có đóng được không và đóng ở đâu. Mong luật sư giải đáp giúp tôi! Tôi xin cảm ơn. Người gửi: N.V