Luật sư tư vấn về chủ đề "đóng bảo hiểm xã hội"

đóng bảo hiểm xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đóng bảo hiểm xã hội.

Nghỉ việc vì dịch bệnh thì được trả lương như thế nào?

Nghỉ việc vì dịch bệnh thì được trả lương như thế nào?
Tôi là ngừoi lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng, tôi được biết nay có dịch bệnh corona nên công ty cho chúng tôi nghỉ việc, vậy cho tôi hỏi lương của tôi được trả như thế nào trong những ngày nghỉ như thế này?

Sổ bảo hiểm xã hội là gì ? Khái niệm về sổ bảo hiểm xã hội

Sổ bảo hiểm xã hội là gì ? Khái niệm về sổ bảo hiểm xã hội
Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động khi đóng bảo hiểm xã hội để người lao động có thể theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.