Luat Minh Khue

Đóng bảo hiểm xã hội

Đóng bảo hiểm xã hội - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Đóng bảo hiểm xã hội

Quy định về đóng bảo hiểm hội?

Quy định về <strong>đóng</strong> <strong>bảo</strong> <strong>hiểm</strong> <strong>xã</strong> <strong>hội</strong>?
Chào luật sư. Tại công ty em, khi có nhân viên mới công ty em không ký hợp đồng thử việc mà ký hợp đồng lao động thời vụ, sau đó mới kí hợp đồng chính thức.