Luật sư tư vấn về chủ đề "đóng góp"

đóng góp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đóng góp.

Mức đóng góp làm đường tại nông thôn được quy định như thế nào?

Mức đóng góp làm đường tại nông thôn được quy định như thế nào?
Thưa luật sư! Tôi hỏi về việc đóng góp để bê tông hóa đường nông thôn. Vì trước kia trước nhà tôi là con đường đất đỏ sau đó dân tự đóng góp để rải đá bằng phẳng để dễ đi, đo theo mét nhà tôi đóng gần 7 triệu (mới năm ngoái). Năm nay trên xã lại nói bê tông hóa đường, trên đã hỗ trợ tiền nhưng xã bảo không đủ dân phải đóng góp thêm, lại đo theo mét nhà tôi lại phải đóng gần 9 triệu. Đa số đất ít nên chỉ đóng khoảng triệu mấy hoặc mấy trăm ngàn.

Tư vấn về việc không được cấp bìa đỏ ?

Tư vấn về việc không được cấp bìa đỏ ?
Năm 2001 gia đình tôi được xã cấp cho 100m vuông đất ở nhưng chỉ có hoá đơn thu tiền, trong hoá đơn kế toán ở Xã có ghi "đóng góp địa phương cấp đất", nhưng năm ghi trên hoá đơn lại là 2 năm khác nhau, ở trên thì ghi 10/12/2001, ở dưới ký tên lại ghi 10/12/2004. Đến bi giờ gia đình đi làm bìa đỏ thì cán bộ địa chính xã bảo hoá đơn đó không làm được. Đến hỏi cán bộ kế toán (vẫn là kế toán cũ) thì trả lời lúc đó là khoản đóng góp chứ không phải lệ phí. Xin luật sư tư vấn bây giờ gia đình tôi lên làm như thế nào ?
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook