Luật sư tư vấn về chủ đề "Thụy Sỹ"

Thụy Sỹ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thụy Sỹ.

Tìm hiểu về trưng cầu dân ý ở đất nước Thụy Sỹ

Tìm hiểu về trưng cầu dân ý ở đất nước Thụy Sỹ
Thụy Sỹ được đánh giá là một Nhà nước mà ở đó có nhiều yếu tố dân chủ trực tiếp nhất trong tất cả các nền dân chủ trên thế giới. Cho đến nay, chưa có một nhà nước nào khác trên thế giới có số lượng lớn các cuộc trưng cầu ý dân ở cấp quốc gia như Thụy Sỹ

Vị cứu tinh của đồng hồ Thụy Sỹ

Vị cứu tinh của đồng hồ Thụy Sỹ
Ngành công nghiệp đồng hồ của Thụy Sỹ có thể đã chịu phận lùi bước rất xa trước các đối thủ châu Á khác nếu không có ý chí dân tộc của Nicolas Hayek. Cũng từ đó, thương hiệu đồng hồ Swatch được ra đời và liên tục bước lên những bậc vinh quang.