Luật sư tư vấn về chủ đề "Đồng Tháp"

Đồng Tháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đồng Tháp.

Tranh chấp thương hiệu trái cây ở Đồng Tháp

Tranh chấp thương hiệu trái cây ở Đồng Tháp
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa gửi công văn lên Cục Sở hữu công nghiệp đề nghị ngưng xét cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho Cơ sở sản xuất cây giống Cao Lãnh của ông Huỳnh Kim Hải đối với quýt hồng Lai Vung, xoài cát Chu và xoài cát Hòa Lộc.