Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đóng thuế đất"

đóng thuế đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đóng thuế đất.

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất trồng rừng ?

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất trồng rừng ?
Đất trồng rừng là một loại đất đặc thù, khi phát sinh tranh chấp đối với loại đất này thì sẽ giải quyết tranh chấp phát sinh như thế nào ? Luật sư của Công ty luật Minh KHuê tư vấn và giải đáp cụ thể như sau:

Mức đền bù khi bị thu hồi đất?

Mức đền bù khi bị thu hồi đất?
Thưa luật sư, Nhà tôi hiện đang ở Xã HY, Huyện T.G, Thanh Hóa. Năm 2013, toàn bộ diện tích đất của nhà tôi bị thu hồi phục vụ cho dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn