Luật sư tư vấn về chủ đề "động từ Hope"

động từ Hope | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề động từ Hope.

Cách dùng động từ Hope

Cách dùng động từ Hope
Động từ 'hope' là một động từ rất linh hoạt và nó thường được dùng ở thì hiện tại, với 'hope' ý nói tới tương lai - chẳng hạn: