Luat Minh Khue

động từ Hope

động từ Hope - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về động từ Hope

Cách dùng động từ Hope

Cách dùng động từ Hope
Động từ 'hope' là một động từ rất linh hoạt và nó thường được dùng ở thì hiện tại, với 'hope' ý nói tới tương lai - chẳng hạn: