Luật sư tư vấn về chủ đề "Động từ nguyên thể"

Động từ nguyên thể | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Động từ nguyên thể.

Động từ nguyên thể

Động từ nguyên thể
Sau Do & Do not , Did & Did not , Can & Cannot, Could& Could not , May & May not , Might& Might not , Must& Must not, Shall &Shall not, Should& Should not , Will &Will not, Would& Would not , Need& Need not , Dare& Dare not .