Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "dự án công trình"

dự án công trình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dự án công trình.

Hỏi về liên danh trong đấu thầu ?

Hỏi về liên danh trong đấu thầu ?
Thưa luật sư! Tôi có một thắc mắc rất mong được sự trợ giúp. Liên danh công ty A và công ty B tham gia HSDT trong đó công ty A là đứng đầu liên danh (do công ty A không đủ năng lực nên liên danh với công ty B). Trong thỏa thuận liên danh, A làm 60%, còn B làm 40%.