Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "dự án thầu"

dự án thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dự án thầu.

Tư vấn luật đấu thầu về các trường hợp hủy thầu theo quy định của luật mới ?

Tư vấn luật đấu thầu về các trường hợp hủy thầu theo quy định của luật mới ?
Thưa luật sư, Vui lòng giải đáp giúp Tôi tình huống sau: Nhà thầu bảo lãnh dự thầu bằng tiền mặt là 150 triệu đồng. Trong Hồ sơ mời thầu (HSMT) quy định là hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 150 ngày kể từ thời điểm đóng thầu (thời điểm đóng thầu là 9h ngày 24/3 ). Trong HSDT nhà thầu có cam kết hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 150 ngày kể từ 10h ngày 24/5. Xin hỏi vấn đề này xử lý thế nào? nhà thầu có bị loại không? Em xin cảm ơn!