Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "dữ liệu máy tính"

dữ liệu máy tính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dữ liệu máy tính.

Liệu có được tính bảo hiểm trong thời gian quân ngũ?

<strong>Liệu</strong> có được <strong>tính</strong> bảo hiểm trong thời gian quân ngũ?
Chào văn phòng luật Văn phòng cho tôi hỏi một số vấn đề sau: Tôi nhập ngũ tháng 2/1986 xuất ngũ tháng 11/1988 , về địa phương công tác một thời gian , sau đó tôi xin làm hợp đồng một số cơ quan ,đến năm 1996 tôi mới chính thức được biên chế và đóng bảo hiểm đến nay đã được 17 năm.

Đăng ký bản quyền phần mềm (máy tính) tại Cục Bản Quyền Tác giả

Đăng ký bản quyền phần mềm (<strong>máy</strong> <strong>tính</strong>) tại Cục Bản Quyền Tác giả
Đăng ký Bản quyền phần mềm nhằm ghi nhận, bảo hộ bản quyền của tác giả người đã sáng tạo ra phầm mềm hoặc chủ sở hữu/người sở hữu hợp pháp bản quyền phần mềm đó. Đây là một bước đi quan trọng nhằm thương mại hóa bản quyền phần mềm đã được đăng ký - Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng trợ giúp Quý khách hàng trong việc đăng ký bản quyền phần mềm tại Cục Bản quyền Tác giả.

Dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm <strong>máy</strong> <strong>tính</strong>
Đăng ký Bản quyền phần mềm nhằm ghi nhận, bảo hộ bản quyền của tác giả người đã sáng tạo ra phầm mềm hoặc chủ sở hữu/người sở hữu hợp pháp bản quyền phần mềm đó. Đây là một bước đi quan trọng nhằm thương mại hóa bản quyền phần mềm đã được đăng ký - Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng trợ giúp Quý khách hàng trong việc đăng ký bản quyền phần mềm tại Cục Bản quyền Tác giả.