Luật sư tư vấn về chủ đề "đưng tên"

đưng tên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đưng tên.

Ai có quyền đứng tên nhà riêng ?

Ai có quyền đứng tên nhà riêng ?
Kính gửi Luật sư công ty Luật Minh Khuê. Tôi được gia đình chia tài sản với số tiền 500 triệu. Tôi lấy số tiền đó để mua nhà. Khi làm giấy tờ thì chồng tôi có được đứng tên chủ nhà hay không?

Chuyển quyền sử dụng đất thì có phải đóng lệ phí chức bạ và thuế không ?

Chuyển quyền sử dụng đất thì có phải đóng lệ phí chức bạ và thuế không ?
Xin chào luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp: Tôi có 1.8 ha đất nông nghiệp hiện nay diện tích trên có mẹ tôi, anh chị tôi đều đứng tên nay đồng ý cho tôi chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp cho tôi. Vậy cho tôi hỏi lệ phí đóng chức bạ và thuế có phải đóng hay không?Xin cảm ơn. Người gửi: P.K.C