Luật sư tư vấn về chủ đề "được cho"

được cho | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề được cho.

Tài sản cố định cho, biếu, tặng, có được trích khấu hao ?

Tài sản cố định cho, biếu, tặng, có được trích khấu hao ?
Kính chào luật sư, Tôi có một vấn đề thắc mắc cần được tư vấn như sau: Công ty tôi nhận được một quà tặng của khách hàng là một máy móc thiết bị là tài sản cố định. Công ty tôi đã đưa tài sản trên vào sử dụng vậy đối với tài sản được hình thành từ cho biếu tặng có được trích khấu hao đưa vào chi phí hay không?