Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "được hưởng thu hút"

được hưởng thu hút | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề được hưởng thu hút.

Số tiết phải dạy đối với giáo viên tiểu học kiêm nhiệm nhiều việc là bao nhiêu ?

Số tiết phải dạy đối với giáo viên tiểu học kiêm nhiệm nhiều việc là bao nhiêu ?
Thưa luật sư, Tôi là giáo viên tiểu học công tác tại vùng đặc biệt khó khăn được hưởng thu hút. Trưởng tôi lại là Trường Phổ thông Dân tộc bán trú. Hệ số lương hiện tại của tôi là 2.06. Tôi kiêm làm tổ trưởng chuyên môn, là giáo viên chủ nhiệm lớp đồng thời là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn nhà trường. Mỗi tuần tôi dạy 20 tiết. Vậy xin hỏi, chính xác tôi phải dạy bao nhiêu tiết 1 tuần và số tiết dư ra thì tính như thế nào? Mỗi tiết của tôi được bao nhiêu tiền? Xin cảm ơn!