Luật sư tư vấn về chủ đề "đuổi việc lao động"

đuổi việc lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đuổi việc lao động.

Không đồng ý với việc cho thôi việc của công ty thì nộp đơn khởi kiện ở đâu ?

Không đồng ý với việc cho thôi việc của công ty thì nộp đơn khởi kiện ở đâu ?
Chào luật sư. Luật sư cho em hỏi vấn đề liên quan tới luật lao động. Nguyên vào tháng 11/2015 em có người quen giới thiệu em cho công ty vận tải tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Cũng trong tháng 11/2015 người đại diện công ty đó liên lạc với em mời em về làm cùng với người giới thiệu em cho công ty Vận tải này tại Chi nhánh Đồng Nai.