Luat Minh Khue

đường trên cao

đường trên cao - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đường trên cao

32.000 tỷ đồng xây dựng 6 đường trên cao

32.000 tỷ đồng xây dựng 6 đường trên cao
Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa đề xuất xây dựng 6 tuyến đường trên cao giai đoạn 2010-2015 với khoản kinh phí dự tính hơn 32.000 tỷ đồng nhằm giải quyết nạn ách tắc giao thông cho thành phố.