Luật sư tư vấn về chủ đề "Duy trì hiệu lực"

Duy trì hiệu lực | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Duy trì hiệu lực.

Hiệu lực giấy ủy quyền ?

<strong>Hiệu</strong> <strong>lực</strong> giấy ủy quyền ?
Thưa luật sư: Bạn tôi có giấy viết tay ủy quyền cho tôi được phép cắt khóa hòm sắt của anh ấy để lấy một số vật dụng ra dùng và kiểm tra một số tài liệu trong đó. Văn bản có chữ ký của bạn tôi. Sau này bạn tôi dọa kiện tôi vì tôi đã cắt khóa hòm sắt của anh ấy. Tôi có đưa giấy ủy quyền của anh ấy ra, anh ấy thừa nhận giấy ủy quyền tôi đưa ra là do anh ấy viết và ký tên.