Luật sư tư vấn về chủ đề "electronic payment system"

electronic payment system | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề electronic payment system.

Circular No. 13/2013/TT-NHNN

Circular No. 13/2013/TT-NHNN
Circular No. 13/2013/TT-NHNN dated June 11, 2013 of the State Bank of Vietnam amending and supplementing a number of Articles of the Circular No. 23/2010/TT-NHNN dated November 09, 2010 of the State Bank Governor regulating on the management, operation and use of inter-bank electronic payment system