Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "email"

email | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề email.

Free marriage lawyer counseling service via Email

Free marriage lawyer counseling service via Email
In the past years with the integration of economic, cultural ... marriage is always faced with tacit contradictions if not resolved immediately, it will be easy to burst, difficult to control such as: illegal love affairs, divorce, division of property, children custody ...

Free criminal lawyer counseling service via Email

Free criminal lawyer counseling service via Email
Online criminal law consultancy requires a team of lawyers, legal experts, and legal consultants who not only have expertise in the field but also have direct experience in the process of trial, litigation in court or with investigating bodies/Procuracy.

Free legal consultancy service via email

Free legal consultancy service via email
Over the past years with the development of legal counsel services online through 24/7 legal counseling service: 1900.1940. Lawyers of Minh Khue Law Firm also provide free legal consultancy via email: luatsu@luatminhkhue.vn

Thuế khi mua phần mềm qua mạng từ nước ngoài và bản scan, email có được tính là chứng từ hợp lệ khi quyết toán thuế không ?

Thuế khi mua phần mềm qua mạng từ nước ngoài và bản scan, email có được tính là chứng từ hợp lệ khi quyết toán thuế không ?
Xin chào Minh Khuê: Công ty tôi mua phầm mềm từ công ty nước ngoài và thanh toán qua ngân hàng, phần mềm được chuyển giao khi thanh toán tiền và công ty tôi sẽ được cấp và cài đặt để sử dụng được. Hợp đồng giữa hai bên công ty chỉ có bản scan và email trao đổi. Tôi muốn hỏi về thuế phải nộp trong trường hợp này và bản scan, email có được tính là chứng từ hợp lệ khi quyết toán không? Xin cảm ơn.

Free legal consultancy via email

Free legal consultancy via email
​Free legal consultancy – always is one of the regular and consistent policy of Minh Khue Law Firm. Every day we receive about 200-300 emails relating to the legal issues in all fields via mailbox: luatsu@luatminhkhue.vn.