Luat Minh Khue

Emis

Emis - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Emis

Giới thiệu Công ty Tư vấn Đầu tư Emis

Giới thiệu Công ty Tư vấn Đầu tư Emis
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ EMIS (“EMIS”) là một doanh nghiệp được thành lập trong thời kỳ nền kinh tế Việt Nam đang trên con đường phát triển và hội nhập nhanh chóng với nền kinh tế thế giới. Sự ra đời của EMIS phù hợp với yêu cầu khách quan cũng như những điều kiện thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam, một trong những thị trường hấp dẫn tại khu vực Châu Á đối với những nhà đầu tư nước ngoài.