Luật sư tư vấn về chủ đề "environmental observation"

environmental observation | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề environmental observation.

Decree No. 27/2013/ND-CP

Decree No. 27/2013/ND-CP
Decree No. 27/2013/ND-CP dated March 29, 2013 of the Government promulgating the conditions for environmental observation service’s organizations