Luat Minh Khue

EU

EU - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về EU

Quy định đăng ký nhãn hiệu tại EU

Quy định đăng ký nhãn hiệu tại EU
Hệ thống đăng ký nhãn hiệu cộng đồng được hình thành như thế nào? Hệ thống nhãn hiệu cộng đồng được bắt đầu thiết lập từ năm 1959 với mục đích tạo ra sự thống nhất pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ trong toàn bộ Cộng đồng Châu Âu.

Đăng ký quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ tại EU: Mở cửa thị trường

Đăng ký quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ tại EU: Mở cửa thị trường
Trong những năm gần đây, thị trường Châu Âu được coi là một trong những thị trường tiềm năng lớn của các doanh nghiệp Việt Nam trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Để có thể tiến hành hoạt động kinh doanh hiệu quả tại EU, việc nghiên cứu hệ thống bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ của liên minh này là việc làm không thể thiếu đối với các doanh nghiệp.