Luat Minh Khue

FDI

FDI - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về FDI

Thắc mắc Luật Đầu tư nước ngoài

Thắc mắc Luật Đầu tư nước ngoài
Chào Luật sư, Hiện tại tôi muốn thành lập công ty liên doanh. Tôi muốn hỏi một số điều liên quan tới Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) như sau: 1. Hiện tại, Luật đầu tư nước ngoài 2000 còn hiệu lực không? Nếu không, văn bản nào hiện thay thế cho nó? 2. Luật sư có thể gợi ý cho tôi những văn bản pháp lý liên quan tới vấn đề Đầu tư trực tiếp nước ngoài hiện còn hiệu lực không ạ? Cảm ơn Luật sư rất nhiều.

Sơ lược về tổ chức thương mại thế giới WTO

Sơ lược về tổ chức thương mại thế giới WTO
Năm 1943, một hội nghị quốc tế tổ chức tại Bretton Woods, tiểu bang New Hamshire, Hoa Kỳ đã khia sinh ra Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), đồng thời đặt nền tảng cho việc thành lập Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) và một tổ chức Thương mại quốc tế (ITO). Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (Ngân hàng thế giới ngày nay) được ra đời vào năm 1945 cùng với sự ra đời của Tổ chức Liên hợp quốc .

Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nền kinh tế Việt Nam những thành tựu, hạn chết và giải pháp phát triển.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nền kinh tế Việt Nam những thành tựu, hạn chết và giải pháp phát triển.
Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được xem là một trong những trụ cột góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, cũng còn không ít hạn chế. Vì vậy, làm thế nào để thu hút tối đa nguồn FDI vào Việt Nam và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này là vấn đề cần được quan tâm hiện nay.

FDI trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO?

FDI trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO?
I- Đặt vấn đề: Nếu Việt Nam gia nhập WTO thì toàn bộ nền kinh tế sẽ có những thay đổi cực kỳ sâu sắc. Khi ấy đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI ) sẽ có vai trò cực kỳ to lớn tác động mạnh mẽ đến sự tăng trưởng kinh tế xã hội Việt Nam. Hiện nay còn có nhiều cách nghĩ và hiểu khác nhau về vấn đề này .