Luật sư tư vấn về chủ đề "Free"

Free | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Free.

Miễn phí bốc hàng (Free in) là gì ? Tìm hiểu về Free in.

Miễn phí bốc hàng (Free in) là gì ? Tìm hiểu về Free in.
Miễn phí bốc hàng (Free in) là người vận chuyển không phải chịu phí bốc hàng lên tàu tại cảng bốc hàng (loading port). Chi phí này do người thuê vận chuyển chịu. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ hơn về chi phí bốc dỡ san xếp trong hợp đồng thuê tàu chuyển.