Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "gây ảnh hưởng"

gây ảnh hưởng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề gây ảnh hưởng.

Vấn đề ô nhiễm tiếng ồn ?

Vấn đề ô nhiễm tiếng ồn ?
Xin chào luật sư, tôi muốn hỏi về vấn đề: Thời gian nào thì âm thanh không được gây ồn làm ảnh hưởng đến người xung quanh

Dấu hiệu pháp lý của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (điều 283 BLHS) ?

Dấu hiệu pháp lý của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (điều 283 BLHS) ?
Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (điều 283 BLHS) là tội mà người phạm tội có hành vi cố ý trực tiếp lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào.