Luat Minh Khue

gây chuyện

gây chuyện - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về gây chuyện

Đánh nhau, đâm chết người bị xử lý như thế nào?

Đánh nhau, đâm chết người bị xử lý như thế nào?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi như sau: Một người kiếm chuyện với bố tôi, lúc đó bố tôi cũng say nên đánh lại. Ông bác tôi thấy vậy lấy dao ra đâm chết người đó tại chỗ. Người kia cố ý gây chuyện, gây thương tích chứ bố tôi không có ý. Vậy bố tôi có chịu hình phạt pháp luật không?