Luật sư tư vấn về chủ đề "gas exploitation activities"

gas exploitation activities | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề gas exploitation activities.

Circular No. 68/2005/TT-BTC guiding the distribution among budgets of various levels of Value Added Tax and Business Income Tax paid by subcontractors for oil and gas field exploration and development, and oil and gas exploitation activities

Circular No. 68/2005/TT-BTC guiding the distribution among budgets of various levels of Value Added Tax and Business Income Tax paid by subcontractors for oil and gas field exploration and development, and oil and gas exploitation activities
Circular No. 68/2005/TT-BTC dated August 29, 2005 of the Ministry of Finance guiding the distribution among budgets of various levels of Value Added Tax and Business Income Tax paid by subcontractors for oil and gas field exploration and development, and oil and gas exploitation activities