Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "gây chuyện"

gây chuyện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề gây chuyện.

Đánh nhau, đâm chết người bị xử lý như thế nào?

Đánh nhau, đâm chết người bị xử lý như thế nào?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi như sau: Một người kiếm chuyện với bố tôi, lúc đó bố tôi cũng say nên đánh lại. Ông bác tôi thấy vậy lấy dao ra đâm chết người đó tại chỗ. Người kia cố ý gây chuyện, gây thương tích chứ bố tôi không có ý. Vậy bố tôi có chịu hình phạt pháp luật không?