Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "gây thiệt hại nghiêm trọng"

gây thiệt hại nghiêm trọng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề gây thiệt hại nghiêm trọng.

Đặc điểm pháp lý và hình phạt củaTội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

Đặc điểm pháp lý và hình phạt củaTội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ là hành vi của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác. Công ty Luật Minh Khuê khái quát đặc điểm pháp lý và hình phạt của tội danh này:

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ có đặc điểm pháp lý và hình phạt như thế nào ?

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ có đặc điểm pháp lý và hình phạt như thế nào ?
Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ là hành vi của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác. Công ty Luật Minh Khuê khái quát đặc điểm pháp lý và hình phạt của tội danh này:

Thế nào là gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản công ty?

Thế nào là gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản công ty?
Thưa luật sư. Một tài xế lái taxi do tranh giành khách với đồng nghiệp đã tông thẳng xe vào xe đồng nghiệp gây thiệt hại cho công ty với mức độ bồi thường cho chi phí sửa chữa mà công ty đưa ra là 2.5 triệu đồng, lương của anh ta là 3.5 triệu đồng. Công ty có thể áp dụng hình thức kỷ luật là sa thải với anh ta với lý do là gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, lợi ích công ty không? Và mức độ thế nào là gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng?