Luật sư tư vấn về chủ đề "ghi chú"

ghi chú | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ghi chú.

Mẫu ghi chú điểm địa chính (phụ lục 7)

Mẫu ghi chú điểm địa chính (phụ lục 7)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu ghi chú điểm địa chính (phụ lục 7) ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Bản đồ địa chính
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook