Luật sư tư vấn về chủ đề "ghi nhận doanh thu"

ghi nhận doanh thu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ghi nhận doanh thu.

Xử phạt lỗi ghi nhận doanh thu không đúng kỳ tính thuế ?

Xử phạt lỗi <strong>ghi</strong> <strong>nhận</strong> <strong>doanh</strong> <strong>thu</strong> không đúng kỳ tính thuế ?
Thưa luật sư, em có một vấn đề nhờ luật sư tư vấn giúp em. Công ty em ký hợp đồng vận chuyển đá với công ty A, khối lượng công việc hoàn thành của tháng 11 và 12/ 2014 bên em xuất hóa đơn tương ứng vào tháng 1 và 2/ 2015. Tổng giá trị của 2 hóa đơn này khoảng 8 tỷ đồng.