Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "giá thầu"

giá thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giá thầu.

Căn cứ chấm thầu theo quy định của luật ?

Căn cứ chấm thầu theo quy định của luật ?
Chào luật sư, Trong Hồ sơ yêu cầu chào hàng (YCCH), Bên mời thầu (BMT) có yêu cầu nhà thầu báo cáo tài chính đã được kiểm toán, nhưng nhà thầu là doanh nghiệp ko bắt buộc phải kiểm toán. Tổ chuyên gia đã yêu cầu nhà thầu bổ sung, nhưng nhà thầu đã có văn bản làm rõ (và ko có kèm theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhưng có giải thích lý do ko kiểm toán).

Tư vấn về việc đặt tên gói thầu của đơn vị dự thầu ?

Tư vấn về việc đặt tên gói thầu của đơn vị dự thầu ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có một câu hỏi mong các Luật sư giải đáp:Tên gói thầu trong hồ sơ mời thầu là: Cung cấp lắp đặt hệ thống ĐHKK; Tên gói thầu trong đơn dự thầu của một nhà thầu là: Cung cấp lắp đặt hệ thông điều hòa không khí. Hỏi đơn dự thầu của nhà thầu có bị coi là sai tên gói thầu và không hợp lệ không? Xin cảm ơn!