Luat Minh Khue

giám đốc tự ý thu chi

giám đốc tự ý thu chi - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giám đốc tự ý thu chi

Tư vấn về việc giám đốc tự ý thu, chi?

Tư vấn về việc giám đốc tự ý thu, chi?
Kính chào công ty luật Minh Khuê, Giám đốc công ty được hỗ trợ một phần từ NSNN tự ý cho thuê mặt bằng các nhà vệ sinh (miễn phí). Từ 2009-2014 thu 6.574 triệu đồng, không hạch toán và giao cho công đoàn.