Luat Minh Khue

gián đoạn

gián đoạn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về gián đoạn

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội bị gián đoạn có ảnh hưởng đến điều kiện hưởng chế độ thai sản không ?

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội bị gián đoạn có ảnh hưởng đến điều kiện hưởng chế độ thai sản không ?
Tôi đã đóng bảo hiểm được 9 năm , nay tôi chuyển đến công ty mới, những công ty mới quy2 của 2017 mới bắt đầu đóng bảo hiểm cho tôi. luật cho tôi hỏi, hiện tôi đang mang thai và muốn cắt bảo hiểm ở công ty cũ từ tháng 1 năm 2017 thì thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 bảo hiểm bị gián đoạn thì có ảnh hưởng gì đến chế độ thai sản không ạ?