Luat Minh Khue

gián đoạn bảo hiểm

gián đoạn bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về gián đoạn bảo hiểm

Đóng gián đoạn bảo hiểm có được hưởng trợ cấp thai sản ?

Đóng gián đoạn bảo hiểm có được hưởng trợ cấp thai sản ?
Chào luật Minh Khuê,tôi xin hỏi một vấn đề như sau:Tôi đã đóng BHXH được hơn 10 năm liên tục, nhưng đến 30/4/2015 này tôi chấm dứt hợp đồng lao động và được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp khoảng 6 tháng (từ tháng 05-tháng10.2015). Trong thời gian này tôi đang mang thai, đến tháng 10/2015 là tôi được 7 tháng, dự kiến sinh vào giữa tháng 12/2015.